Aktualności O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

 

 

Historia powstania Forum Kenijsko-Polskiego

Dnia 31 maja 2003 r. dzięki Thomas'owi Omedi, Philip'owi Muli oraz Sławkowi Muturi w pubie "Lolek" w Warszawie spotkali się "po latach" Kenijczycy z rodzinami. Wspomnienia z lat studenckich, sprawy zawodowe przyczyniły się do tego, że obietnice składane zazwyczaj "musimy się częściej spotykać" urzeczywistniły się półtora miesiąca później.

W czerwcu 2003r. James Ofwona wysunął propozycję zorganizowania Dni Kenii w Centrum Handlowym "Wola Park". Idea ta bardzo spodobała się zarządowi Wola Park. Termin imprezy przewidywano na jeden z weekendów października 2003. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 16 lipca. W spotkaniu uczestniczyli Gabriela Malinowska, Adriana Ofwona, Jakub Barua oraz Martin Okoth. Dzięki nim powstał bogaty program Dni Kenii. O wszystkich spotkaniach, pomysłach informowano Kenijczyków drogą elektroniczną, telefoniczną. I tak zespół organizacyjny Dni Kenii powiększał się.

28 lipca 2003r. odbyło się spotkanie Kenijczyków z James'em Mungai - skarbnikiem Kenya Community Abroad (KCA), rozmawiano n/t stowarzyszenia KCA. Przedstawiono aktualny plan "Dni Kenii". Nowi wolontariusze zaoferowali się do pomocy przy organizowaniu tego przedsięwzięcia.

7 sierpnia 2003r. na spotkaniu organizacyjnym Sławek Muturi wysunął propozycję sformalizowania stowarzyszenia Kenijczyków w Polsce. Owa potrzeba wyniknęła m.in. po rozmowie Sławka z Ambasadorem Kenii w Rzymie, który chciał wesprzeć "Dni Kenii". Pomysł ten został poparty jednomyślnie przez wszystkich uczestników spotkania i tego samego dnia wybrano Tymczasowy Komitet, w skład, którego weszli:

  • James Ofwona - prezes
  • Thomas Omedi - sekretarz
  • Sławek Muturi - skarbnik

Początkowo związek Kenijczyków przybrał nazwę Stowarzyszenia Kenijczyków w Polsce, ale po dyskusjach nad założeniami statutowymi postanowiono zastanowić się nad innymi propozycjami nazw.

2 września 2003r. postanowiono, że działalność statutowa związku, wybór czasowego komitetu powinny być przedyskutowane i sfinalizowane podpisaniem się członków-założycieli pod stosownymi uchwałami podczas spotkania "Get-together".

25 października 2003r. uczestnicy spotkania zdecydowali jednomyślnie, że stowarzyszenie będzie nazywało się Forum Kenijsko-Polskie. Będzie organizacją otwartą, zrzeszającą osoby pochodzące z Kenii, Polski oraz innych państw, zainteresowane rozwojem kontaktów między Polską a Kenią. Uchwalono statut Forum oraz wybrano członków Komitetu Założycielskiego oraz Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:

  • James Ofwona
  • Thomas Omedi
  • Sławomir Muturi

4 listopada 2003r. Komitet Założycielski złożył w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o rejestrację FKP. Na skutek pewnych nieścisłości wniosek został zwrócony i trzeba było starać się o ponowne jego rozpatrzenie.

29 stycznia 2004r. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane stowarzyszenie Forum Kenijsko-Polskie zyskując tym samym osobowość prawną.