Aktualności O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

 

 

Cele i zakres działalności Forum Kenijsko-Polskiego

Forum Kenijsko-Polskie jest organizacją pozarządową, typu non-profit.

Kim jesteśmy:

W Polsce ok. 400 Kenijczyków ukończyło polskie uczelnie, większość wróciła do swojej ojczyzny, niektórzy wraz z rodzinami. Obecnie zajmują oni wysokie stanowiska w rządzie, międzynarodowych instytucjach, bankach, uniwersytetach, szpitalach itp. Niektórzy zostali w Polsce, wiążąc swą przyszłość z nową ojczyzną, inni wyjechali w świat. Jednak wszystkich łączą wspomnienia z Polski, znajomość języka polskiego, polskiej kultury i tradycji. Te więzi zostały umocnione przez ustanowienie Forum Kenijsko-Polskiego.

Założycielami Forum Kenijsko-Polskiego są absolwenci oraz studenci polskich uczelni narodowści kenijskiej i Polacy - przyjaciele Kenii. Członkowstwo Forum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem relacji między Kenią i Polską. Członkami Forum są Kenijczycy, ich rodziny, Polacy jak również osoby innych narodowości, firmy oraz organizacje handlowe zainteresowane rozwojem kontaktów między Polską a Kenią.

Nasze cele:
 • Rozwijanie przyjaźni między narodem kenijskim i polskim,
 • Promocja Kenii w zakresie: kultury, turystyki oraz handlu w Polsce,
 • Promocja Polski w zakresie: kultury, turystyki oraz handlu w Kenii,
 • Pomoc członkom Stowarzyszenia w nagłych i nieszczęśliwych wypadkach,
 • Kultywowanie tradycji oraz świadomości pochodzenia,
 • Prowadzenie nauki języka polskiego, angielskiego i swahili oraz popularyzacja języka polskiego w Kenii,
 • Podtrzymywanie więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia w Polsce,
 • Wspieranie społecznej aktywności obywateli Kenii w Polsce,
 • Pomoc w wymianie informacji, wiedzy oraz doświadczeń między Kenijczykami i Polakami w Polsce i za granicą,
 • Wspieranie działalności charytatywnej w Polsce i w Kenii.

Forum Kenijsko-Polskie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • Gromadzenie środków pieniężnych oraz zasobów materialnych na rzecz wspierania różnych form działalności Forum,
 • Inspirację, wsparcie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Kenijczyków zamieszkałych w Polsce, za granicą oraz w Kenii,
 • Współpracę ze środowiskami reprezentującymi różne grupy społeczne, z osobami prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z działalnością Forum,
 • Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zebranie środków pieniężnych na rzecz Forum,
 • Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej dla Kenijczyków w Polsce, Kenii i za granicą,
 • Prowadzenie Centrum Informacji Biznesowej m.in. ułatwianie nawiązywania kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami