Aktualności O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

Informacje ogólne

 • Oficjalna nazwa w języku lokalnym: Jamahuri ya Kenya / Republic of Kenya
 • Położenie geograficzne: Kenia jest państwem położonym na obszarze okołorównikowym we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Graniczy z Etiopią (830 km), Somalią (682 km), Tanzanią (769 km), Ugandą (933 km) oraz Sudanem (232 km).
 • Powierzchnia:
  • woda: 13 400 km2
  • ląd: 569 250 km2
  • łącznie: 582 650 km2
 • Stolica: Nairobi (od 1990 roku).
 • Języki urzędowe: angielski, suahili.
 • Jednostka monetarna: 1 szyling Kenijski = 100 centymów.
 • Ustrój rządowy: republika prezydencka,
  • parlament - Zgromadzenie Narodowe (222 osób; 5- letnia kadencja)
 • Ludność:
  • Populacja: 30, 765, 916
  • Struktura wiekowa:
   • 0 - 14 lat: 41,1%
   • 15 - 64 lata: 56,1%
   • powyżej 64 lat: 2,8%
   • Średnia gęstość zaludnienia: 52 osoby / km2
   • Przyrost naturalny: 15 ‰(dane na rok 2000)
   • Średnia długość życia: mężczyźni - 47 lat; kobiety - 49 lat.
   • Analfabetyzm: 3%
   • Skład etniczny: ludy Kikuju (21%); Luhaya (14%); Luo (13%); Kemba (11%); Kalenjiu (11%); ludy nilockie (m.in. Masajowie), ludy kuszyckie (Somolowie, Galla) (razem 29%); Azjaci (0,6%); Europejczycy (0,3%); Arabowie (0,3%).
 • Podział administracyjny: 7 prowincji (provinces, l.poj. province) i 1 obszar wydzielony* (area); Central, Coast, Eastern, Nairobi Area*, North Eastern, Nyanza, Rift Valley, Western
 • Religie: Protestanci(38%); katolicy (28%); animiści (26%); muzułmanie (7%); inne (1%).
 • Klimat: zróżnicowany, od równikowego na wybrzeżu do suchego we wnętrzu kraju.
 • Ukształtowanie terenu: niziny nadbrzeżne; w środku kraju wyżyny przecięte Wielkim Rowem Afrykańskim; żyzne tereny na zachodzie
 • Najwyższy punkt: Mount Kenya: 5 199 m
 • Najniższy punkt: Ocean Indyjski: 0 m
 • Gospodarka:
  • PKB: 45,100 miliardów USD
  • Wzrost PKB: 1,5%
  • PKB na 1 mieszkańca: 1 600 USD
  • Inflacja: 6%
  • Zatrudnienie: rolnictwo 75-80%
  • Bezrobocie: 50%
  • Rolnictwo:
   • uprawy: kawa, herbata, kukurydza, pszenica, trzcina cukrowa, owoce, warzywa
   • hodowla: nabiał, wołowina, wieprzowina, drób, jaja
  • Eksport - surowce i produkty: herbata, kawa, warzywa, owoce, produkty petrochemiczne (1995)
  • Import - surowce i produkty: maszyny i pojazdy, produkty petrochemiczne, żelazo i stal
  • Eksport - najważniejsi partnerzy: Uganda 16%, Wielka Brytania 13%, Tanzania 13%, Egipt 5%, Niemcy 5% (1998)
  • Import - najważniejsi partnerzy: Wielka Brytania 12%, Emiraty 9%, USA 8%, Japonia 8%, Niemcy 6%, Indie 4% (1998)
 • Transport:
  • koleje: 2 778 km
  • autostrady: 63 800 km
 • Źródła energii: paliwa kopalne (8,27%); energia wodna (82, 74%); inne (8,99%).
 • Zasoby naturalne: złoto, wapień, baryt, rubiny, fluorspar, granaty, dzikie zwierzęta, energia wodna
 • Użytkowanie ziemi: grunty orne 7%; sady i trwałe plantacje 1%; łąki i pastwiska 37%; lasy i zarośla 30%; inne 25% (1993)
 • Komunikacja i łączność:
  System telefonii: niepewny, nie przywiązuje się większej wagi do modernizacji; system łączności krajowej: głównie połączenia krótkofalowe; system łączności
  • Telefony: 290 tysięcy; 6000 telefonów komórkowych
  • Stacje radiowe: 38; fale długie i średnie 24, UKF 8, fale krótkie 6 (1999)
  • Sieć kolejowa: 2 778 km; najważniejsza w kraju jest linia Nairobi-Mombasa
  • Sieć drogowa: 63 800 km; utwardzonych 8868 km, nieutwardzonych 54932 km
  • Flota handlowa: 6 255 DWT
  • Porty lotnicze: 230; w tym 21 o nawierzchni utwardzonej i 209 nieutwardzonej;
  • Flota handlowa: statków ponad 1000 GRT: 2, w tym: tankowców 1, statków typu ro-ro 1 (1999)


 • Rozwój: Standard życia poprawia się jednak coraz wolniej, a według niektórych wskaźników wręcz obniżył się w porównaniu z rokiem 1980. Powodem jest wysoki przyrost naturalny. W Kenii mieszka dziś ponad 30 milionów obywateli, w latach sześćdziesiątych tylko 8 milinów.
  Import nadal przewyższa eksport. Na obsługę zadłużenia Kenia przeznacza proporcjonalnie mniejszą część dochodów z eksportu niż inne państwa Trzeciego Świata. Rozwój Kenii zależy ściśle od zagranicznej pomocy i kredytów.
  Do spowolnienia rozwoju przyczyniają się także zjawiska naturane. Po straszliwej suszy w 1984r. w wielu rejonach na północy i wschodzie zapanował głód. Kenia cierpi na brak przestrzeni magazynowej, przez co nie może zapobiec kłopotom związanych z zaopatrzeniem w żywność w następnych latach.
  Rolnictwo i przemysł są w Kenii lepiej rozwinięte niż w innych krajach Czarnego Lądu.


 • Rolnictwo: W eksporcie produktów rolnych pierwsze miejsca zajmują kawa i herbata. Kawa, sizal i trzcina cukrowa uprawiane są na wielkich plantacjach. Produkcja ogrodnicza charakteryzuje się ogromną różnorodnością i obejmuje szeroki wachlarz artykułów od owoców tropikalnych, poprzez warzywa, aż po cięte kwiaty. Coraz większego znaczenia w sektorze rolnym nabiera hodowla. można spotkać tu zarówno hodowlę tradycyjną typu koczowniczego, jak i nowoczesne gospodarstwa hodowlane. Problemem jest z jednej strony odpływ ludności wiejskiej do miast, a z drugiej przeludnienie obszarów nadających się do uprawy, które stanowią zaledwie jedną piątą terytorium kraju. Możliwości poszerzenia terenów uprawnych ograniczają też przynoszące dochody dewizowe parki narodowe, z których do najbardziej znanych należą: Aberdare, Mount Kenya i Tsavo.


 • Turystyka: Jest największym źródłem twardej waluty, przychody z tej dziedziny gospodarczej zostały osłabione przez AIDS (plotkę o jej rozprzestrzenianiu przez komary) oraz kłusowników. Rzeź słoni, przemyt kości słoniowej został powstrzymany