Aktualności O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona g³ówna
 

 

 

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Trwa właśnie czas rozliczeń z fiskusem. Przypominamy, że Forum Kenijsko-Polskie jest organizacją pożytku publicznego. Każdy z nas, podatników, ma możliwość przekazania 1% należnego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Liczymy, że zechcą Państwo nas w ten sposób wspomóc w naszych wysiłkach przybliżania sobie Polski i Kenii, by nasza działalność w roku 2007 była jeszcze bardziej intensywna i owocna. Zaplanowane przez nas przedsięwzięcia wymagały i wymagają ponoszenia nakładów finansowych, co sprawia że każda pomoc ma dla nas znaczenie. Wpłacając 1% podatku na nasze konto, pomagasz w otwieraniu się Polski na inne kultury i przeciwdziałaniu ksenofobii.

Zamiast wpłacać fiskusowi, możesz wesprzeć działalność Forum Kenijsko - Polskiego. Jak to zrobić?

Krok 1 Zapisz dane organizacji, konieczne do dokonania wpłaty:

dokładna nazwa: "Forum Kenijsko-Polskie"
adres i numer konta:
ul. Górczewska 124/305
01-460 Warszawa
Nr konta:
Nordea Bank Polska SA 38 1440 1299 0000 0000 0383 0209 SWIFT: NDEAPLP2

Krok 2 Wypełnij PIT

Krok 3 Oblicz 1% podatku
Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT (36 lub 37). W części zatytułowanej "Obliczenia zobowiązania podatkowego" znajduje się rubryka "Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art.27d ustawy".
• dla PIT-36 jest to pozycja nr 179
• dla PIT-37 jest to pozycja nr 111

Krok 4 Odlicz 1% od podatku
Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę. Pamiętaj, że wysokość wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% Twojego podatku, lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.

Krok 5 Dokładnie wypełnij dokument wpłaty

• imię, nazwisko i adres wpłacającego
• kwotę
• nazwę organizacji, na rzecz której dokonujesz wpłat i numer rachunku - tytuł wpłaty np. "wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego".

Krok 6 Wpłać obliczoną kwotę na konto wybranej organizacji Obliczoną kwotę wpłać na konto w terminie składania zeznań podatkowych - czyli nie później niż 30 kwietnia 2007 roku. Możesz to zrobić w banku lub na poczcie.

Krok 7 Zachowaj pokwitowanie Może Ci się przydać do ewentualnego wglądu organu podatkowego.

Krok 8 Czekaj na zwrot 1% podatku Organ podatkowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% podatku. Pamiętaj, że mechanizm ten stosuje się w przypadku nadpłaty. W pozostałych przypadkach podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego zostanie pomniejszony o wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% podatku należnego.

Uwaga! Data wpłaty (przelewu) 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego musi być dokonana przed datą złożenia (wysłania) naszego PIT 'u w urzędzie skarbowym. Choćby jeden dzień wcześniej.

Nawet jeśli już rozliczyli się Państwo z fiskusem to nadal możliwe jest przekazanie 1% podatku. Należy powtórnie wypełnić PIT wpisując w nagłówku wyraz "Korekta" i zaznaczając w części A w rubryce 8 pkt.2 "korekta zeznania".

Można też dokonać wpłaty jeszcze przed końcem roku, szacunkowo wyliczając kwotę 1% należnego podatku.

« powrót