Aktualności O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

DNI POLSKIE W KENII - 18-22 maja 2006

 • Inauguracja Dni Polskich w Kenii
 • Forum Edukacyjne
 • "Gospodarczy Okrągły Stół"
 • Ekspozycja kulturalna

 • Inauguracja Dni Polskich w Kenii

  W dniu 18 maja 2006 w salach konferencyjnych hotelu Silver Springs w Nairobi zainaugurowana została druga edycja Dni Polskich w Kenii organizowanych przez Forum Kenijsko-Polskie oraz Ambasadę RP w Nairobi.

  Tegorocznym tematem przewodnim Dni Polskich była edukacja, a konkretnie szanse na zacieśnienie współpracy między Polska i Kenią w tym zakresie. Ambasador RP, Wojciech Jasiński, inaugurując Dni Polskie, podkreślił, że relacje oparte na wspólnym zdobywaniu wiedzy są najwartościowsze, gdyż trwają latami. Polska, z uwagi na wysoki poziom edukacji uniwersyteckiej oraz na członkostwo w Unii Europejskiej stała się atrakcyjnym miejscem dla młodych Kenijczyków u progu ich karier zawodowych.

  Potwierdził to gość honorowy inauguracji - Sekretarz w Ministerstwie Edukacji Kenii, którego syn posiada już indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po jego wystąpieniu Benedict Odongo, prezes Forum Kenijsko-Polskiego w Nairobi i były absolwent Politechniki Łódzkiej, podkreślił wagę systematycznego rozwoju relacji pomiędzy Polską i Kenią.

  Robert Zduńczyk, wiceprezes KPF w Warszawie, zainicjował tematykę merytoryczną Dni, przedstawiając główne zagadnienia organizowanego w ramach Dni Polskich Forum Edukacyjnego i "Gospodarczego Okrągłego Stołu". Więcej szczegółów o tych wydarzeniach w oddzielnych relacjach.

  W ramach inauguracji imprezy odbyło się również przyjęcie w Ambasadzie w z udziałem m.in. gości Dni z Polski i Ruandy, na którym zjawiło się ok. 65 gości. Mogli oni skosztować dań kuchni zarówno kenijskiej jak i polskiej..

  Zdjęcia

  ˆdo góry


  Forum Edukacyjne

  Forum Edukacyjne w ramach Dni Polskich przyciągnęło uwagę około setki Kenijczyków zainteresowanych studiowaniem w Polsce . Kluczowym przesłaniem prezentacji wygłoszonej przez Roberta Zduńczyka, była unikalna wartość, jaką Kenijczycy otrzymają studiując w Polsce. Warto bowiem zaznaczyć, iż polski system szkolnictwa wyższego odznacza się bardzo wysokim poziomem szczególnie w tych dziedzinach, które są niezwykle istotne w Kenii, jak np. medycyna, inżynieria, rolnictwo. Co więcej, w chwili obecnej można w Polsce zdobyć wiedzę i dyplomy uznawane w ramach Unii Europejskiej, zaś koszt czesnego i utrzymania w kraju jest nieporównywalnie niższy w porównaniu z innymi krajami UE.

  Dużym zainteresowaniem cieszyła się część Forum Edukacyjnego poświęcona pytaniom, na które odpowiedzi udzielali Kenijczycy - członkowie KPF z Nairobi i Warszawy (Dorothy Amony, James Ofwona, Peter Ndirangu). Pytania dotyczyły wielu aspektów życia i studiowania w Polsce - od skali ocen, możliwości uzyskania stypendium do tego, jakie ubranie nosi się zimą oraz jak Polacy reagują na odmienność kulturową studentów z Afryki.

  W końcowej części Forum Edukacyjnego Przemysław Bobak, Za-ca szefa Ambasady RP w Nairobi, przedstawił zgromadzonym formalne wymagania związane z uzyskaniem wiz i warunkami ubiegania się o rządowe stypendia.

  Potencjalni studenci i ich rodzice wypełnili specjalnie przygotowane przez KPF kwestionariusze, precyzując swoje obszary zainteresowań i dane kontaktowe. Dane te zostaną przekazane przez KPF do zainteresowanych polskich uczelni wyższych, tak aby przesłały one swoim potencjalnym studentom z zagranicy szczegółowe informacje na temat swojej oferty.

  Zdjęcia

  ˆdo góry


  "Gospodarczy Okrągły Stół"

  19 maja 2006 w salach recepcyjnych Ambasady RP w Nairobi odbył się Gospodarczy Okrągły Stół pod hasłem poszukiwań nowych dróg osiągania wzrostu wskaźnika wymiany handlowej między Polską a Kenią. W panelu dyskusyjnym uczestniczyło ok. 50 ekspertów sektora publicznego i prywatnego, a jego gościem honorowym był Minister ds. Współpracy Wschodnio-Afrykańskiej i Regionalnej. W oparciu o referat przedstawiony przez R. Zduńczyka dyskutowano "nad sposobami promowania wzrostu gospodarczego i eksportu w obydwu krajach i rozwoju wzajemnie korzystnej współpracy, m.in. w handlu, turystyce i inwestycjach".

  Zdjęcia

  ˆdo góry


  Ekspozycja kulturalna

  Oficjalna inauguracja ekspozycji kulturalnej Dni Polskich odbyła się 19 maja z udziałem Ministra Dziedzictwa Narodowego oraz warty honorowej kenijskich harcerzy.

  Nieodzownym jej elementem była prezentacja polskiej kultury ludowej, jaką przygotowały przedstawicielki Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - Jolanta Koziorowska oraz Karolina Marcinkowska. Swoje stoiska prezentowała również Polska Organizacja Turystyczna (POT), KPF, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Kenijczycy podziwiac mogli również wystawy obrazów i grafik Marleny Nizio z Krakowa, Kenijskiego Stowarzyszenia "Ringo" (dyscypliny sportowej wymyślonej w Polsce), fotogramów poświęconych Janowi Pawłowi II. Nie obyło się również bez degustacji specjałów polskiej kuchni oraz pokazu próbki kina polskiego ("Wesele" i "Pręgi").

  Zdjęcia

  « powrót