Aktualno¶ci O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

WALNE ZEBRANIE

W dniu 16 września 2015 roku odbyło się walne zebranie Forum Kenijsko-Polskiego. Choć nie stawiło się nas wiele, postanowiliśmy prowadzić obrady. Wobec faktu, że nie udało się osiągnąć quorum, wkrótce po pierwszym spotkaniu – kiedy quorum jest ściśle wymagane – odbyliśmy kolejne, kiedy wspomniane wymagania już nie obowiązują. Przyjęto następującą agendę spotkania:
1) Wstęp,
2) Omówienie i przeprowadzenie wyborów do zarządu organizacji,
3) Analiza naszych projektów oraz sytuacji finanskowej,
4) Sprawy związane z KRS,
5) Plany na przyszłość,
6) Współpraca z KIPA.

Ad. 1. Wszyscy obecni zostali zapoznani z uwarunkowaniami formalnymi wynikającymi z zapisów statutowych.

Ad. 2. Jako że, jak zostało to wspomniane powyżej, nie uzyskano quorum, konieczne było odbycie kolejnego spotkania. Dlatego punkt (2) został przeniesiony na koniec obrad. Uznano to za rozsądne rozwiązanie, gdyż umożliwiało omówienie spraw kierownictwa organizacji po uprzednim przeanalizowaniu działań oraz kondycji finansowej KPF.

Ad. 3 Pokrótce omówiono nasze działania. Pozwolimy sobie nieco je tutaj przybliżyć. Najistotniejszą część naszych projektów stanowiła działalność edukacyjna zmierzająca do przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Odwiedzamy szereg szkół, przedstawiamy nasze prezentacje edukacyjne i omawiamy różnice kulturowe między Polską a Kenią. Ponadto, zapoznajemy słuchaczy z historią i bogactwem naturalnym omawianego afrykańskiego kraju. Nie tworzymy przy tym jednak ‘potiomkinowskich wiosek’ – pokazujemy Kiberę oraz sposób, w jaki przebiegało życie tradycyjne. Jako że zazwyczaj naszymi słuchaczami są dzieci, prezentujemy także życie codzienne młodzieży oraz sytuację w szkołach. Niemniej jednak, unikamy epatowania uczestników niekończącą się biedą i niedorozwojem. Przedstawiamy też obecne oblicze Kenii z jej nowoczesną infratstrukturą i współczesnym życiem. Przeprowadziliśmy szereg działań we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury. W ich ramach wydrukowano dwie książki: jedną dotyczącą bajek oraz drugą o mitach w Kenii / Afryce. Współpracowaliśmy też z mediami – pomagaliśmy dziennikarzom w przygotowaniu materiałów o Kenii. Wspieraliśmy również szereg badań naukowych. Oprócz tego kontynuujemy naszą współpracę z Uniwersytetem Warszawskim. Staliśmy się partnerem wiosennego festiwalu Dni Afryki. W tym roku, podczas imprezy zaprezentowaliśmy życie i osiągnięcia Wangari Maathai. Nie maleje liczba polskich turystów udających się do Kenii. Jako, że wykazują oni zapotrzebowanie na kompetentną informację na temat uwarunkowań wizowych, szczepień, kwestii związanych z bezpieczeństwem etc., świadczymy również taką pomoc. Wobec faktu, że w Polsce nie istnieje ambasada Kenii, staramy się pełnić nieformalną funkcę jej zastępstwa. Wciąż również udzielamy się w pomaganiu diasporze. Znaczna liczba Kenijczyków napotyka na trudności w kontakcie z polskimi instytucjami, gdzie nikt nie włada innym językiem niż polszczyzna. Jak zwykle, jesteśmy wówczas proszeni o pomoc i - jak zwykle – jesteśmy szczęśliwi mogąc wówczas się przysłużyć. Nie wiele się działo w zakresie współpracy na niwie handlu. Nie odnotowano wielu zapytań ze strony polskich firm i praktycznie żadnych ze strony kenijskiej. W kwietniu 2013 zaprezentowaliśmy Kenię podczas targów turystycznych we Wrocławiu. Zaproszono nas wówczas, aby poszerzyć formułę współpracy, ale wobec braku środków finansowych z naszej strony (na drukowanie ulotek i materiałów informacyjnych, organizację rozmaitych atrakcji czy występów artystycznych) nie byliśmy w stanie stawić temu czoła. Niemniej jednak, to bardzo ciekawa impreza i - przy wsparciu z zewnątrz - warta zainteresowania. Na koniec zaprezentowaliśmy raporty finansowe z lat ubiegłych.

4) Po odbyciu wcześmiejszego spotkania, nasz zarząd rozdysponował pomiędzy sobą odpowiednie funkcje: James jako prezes, Michał jako sekretarz oraz Thomas jako skarbnik. Zmiany wysłano do KRS dwa miesiące temu.

5) Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z planami na przyszłość. Zamierzamy kontynuować współracę z SDK oraz szkołami. Omówiliśmy również kwestię problemów formalnych, na które napotykają Kenijczycy przyjeżdżający do polski. Zaproponowano organizowanie spotkań, podczas których nasi członkowie mogliby zaangażować się w działania stowarzyszenia w większym stopniu niż dotychczas. Jedną z najistotniejszych propozycji, które padły podczas zebrania, było zorganizowanie spotkania Kenijczyków. Sławek podkreślił, że pierwsze spotkanie tego rodzaju, które odbyło się w 2004 roku na Polu Mokotowskim w Warszawie, przyciągnęło duże zainteresowanie pośród Kenijczyków. Posłużyło również znacznemu ich zaktywizowaniu. To skłoniło nas do zaplanowania organizacji kolejnego podobnego spotkania w maju 2016. Przyjęlibyśmy to samo miejsce – Warszawa, Pole Mokotowskie, niedaleko Pubu Lolek. Każdy przyniósłby swoje jedzenie, więc odpadłby problem kosztów. Jako, że Kenijczykom dawne spotkanie bardzo przypadło do gustu, zapewne z przyjemnością wzięliby udział w podobnym, w 2016 roku. Dlaczego nie?

6) Planujemy zorganizować spotkanie z Kenyans in Poland Association aby omówić ramy możliwej współpracy w przyszłości.

7) Postanowiono, że zarząd oraz komisja decyzyjna pozostaną w niezmienionym składzie.

« powrót