News About forum Projects Gallery About Poland Services Contact Polish version Strona g³ówna
 

 

 

FORUM KENIJSKO-POLSKIE W TYGODNIU EDUKACJI GLOBALNEJ

Forum Kenijsko-Polskie wzięło udział w Tygodniu Edukacji Globalnej, gdzie pełniliśmy rolę partnera dla Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego (MTO), jak również Fundacji Simba Friends. Ideą tych 7 dni jest zapoznanie młodzieży z problemami globalnymi, promowanie tolerancji dla różnic kulturowych oraz zachęcanie do współpracy międzynarodowej.

Wraz z przyjaciółmi z Nowego Sącza kontynuowaliśmy projekt "Traktor dla Afryki". Tym razem cykl edukacyjny rozpoczęła debata w Ratuszu Miejskim. Młodzież zachęcona do dyskusji na temat krajów rozwijających się, mogła zapoznać się z afrykańską tematyką podczas warsztatów w nowosądeckich szkołach. Niezwykłym dla nas jest fakt, iż pomimo dostępu do książek oraz Internetu, młodzi ludzie niewiele wiedzą na temat problemów globalnych, poziomu ekonomicznego państw afrykańskich w porównaniu do sytuacji Polski. Dlatego opinie, iż Polska jest krajem rozwijającym się i "zacofanym" wskazują na pilną potrzebę przeprowadzania w gimnazjach i liceach warsztatów edukacyjnych dotyczących przemian społeczno-gospodarczych w dobie globalizacji. Rozmowy, filmy, fotografie pomogły uświadomić młodzieży, iż żyjemy w rozwiniętym kraju o dobrych perspektywach, a jako prężne społeczeństwo możemy nieść pomoc słabszym ekonomicznie państwom.

Całość "traktorowej akcji" zakończyła się w sobotę 23 listopada koncertem na rynku miasta. Dla mieszkańców Nowego Sącza zagrał afrykański zespół Dzieci Bębnów, którego członkowie pochodzą z Afryki. Na płycie rynku stał pięknie udekorowany ciągnik Zetor, zachęcając przechodniów do ofiarności. Tym razem udało nam się zgromadzić 2511, 61 zł. na poczet zakupu maszyny!

« back