Aktualności O forum Projekty Galeria O Kenii Usługi Kontakt Wersja angielska Strona główna
 

 

 

KAMAPANIA " ALLIANCE OF THE WILLING"

Forum Kenijsko-Polskie rozpoczęło kampanię " Alliance of the Willing", której celem jest zjednoczenie wysiłków instytucji rządowych, prywatnych firm, stowarzyszeń turystycznych i handlowych, w promowaniu Kenii w Polsce.
Niekorzystny obraz relacji między Polską a Kenią zarówno w handlu (wymiana na poziomie $10mln), jak również turystyki (jedynie 2000 Polaków odwiedzających rocznie Kenię) wynika z nikłej znajomości Kenii w Polsce. Według tegorocznych badań przeprowadzonych przez GfK Polonia jedynie co 3 Polak prawidłowo łączy Kenię z krajem afrykańskim.

By przeciwdziałać umocnieniu się tej sytuacji, Forum zaplanowało całościowy program promocji Kenii w Polsce. Dzięki posiadanemu statusowi NGO, mamy możliwości otrzymania wsparcia oraz osiągnięcia wyznaczonego celu po stosunkowo niskich kosztach. Jednak, by odnieść prawdziwy sukces potrzebujemy wsparcia od firm i instytucji, które widzą dla siebie szansę w rozpopularyzowaniu Kenii w Polsce. W tym celu rozpoczęliśmy kampanię " Alliance of the Willing", do której zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje i firmy.

Organizując kampanię, Forum stawia sobie za cel:
- wspieranie biznesmenów w nawiązywaniu relacji i powiększaniu wymiany handlowej do poziomu
100 mln USD w 2007 roku
- wspieranie kenijskiej turystyki w przyciąganiu polskich turystów do poziomu 20.000 osób odwiedzających Kenię w 2007 roku

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że Kenia jest krajem o relatywnie mało rozwiniętej gospodarce, z ograniczonym budżetem przeznaczonym na własną promocję. Główną ideą stojącą za kampanią " Alliance of the Willing" jest partycypowanie w stosunkowo niewielkim stopniu wielu firm i organizacji kenijskich w kosztach kampanii. Suma wkładu każdej z firm pozwoli na przeprowadzenie efektywnej kampanii, przynoszącej korzyści każdej ze stron uczestniczących w projekcie.

Wszyscy członkowie " Alliance of the Willing" skorzystają ze wzmocnienia wizerunku Kenii w Polsce ­ ważnego kraju w rozszerzonej UE: każdy z nich, przyczyni się do ogólnego rozwoju Keni; każdy wyciągnie również korzyści dla własnego sektora (zarówno handlowego jak i turystycznego)

Zgodnie z lansowaną przez Marketing Society of Kenya "Brand Kenya Initiative", Forum chce promować Kenię jako atrakcyjny kierunek podróży, jako kraj otwarty, dynamicznie rozwijający się,
z ciekawymi ofertami inwestycyjnymi, przyjazną środowisku gospodarką rolną oraz jako kraj wolny, niezależny i demokratyczny, z całym jego niezwykłym bogactwem kulturowym.

Przygotowany przez Forum program promocji Kenii obejmuje:

1. Kampanię billboardową (2000 billboardów w głównych miastach Polski)
2. Druk 100.000 egzemplarzy książeczek - informatorów " Paszport do Kenii", rozdawanych podczas II Tygodnia Kenii oraz podczas czarterowych lotów do Kenii w 2006 roku
3. Organizację36-40 konkursów, których nagrodą główną będą wycieczki do Kenii
4. Organizację II Tygodnia Kenii w Polsce, w skład którego wchodzić będą:
- Uczestnictwo kenijskich biegaczy w Maratonie Warszawskim
- Konferencja inwestycyjna
- Targi zorganizowane dla przedstawicieli Kenijskich firm
- Tydzień kuchni kenijskiej
- Kenijska wioska handlowa
- Wystawy fotograficzne
- Tydzień Kenii w polskich mediach, etc.
5. Drugie z kolei uczestnictwo Kenii w targach turystycznych TT Warsaw.
6. Spotkanie laureatów pokojowej nagrody Nobla: Wangari Maathai i Lecha Wałęsy
7. Pakiet wyjazdowy dla Polaków " Karibu Kenya" 2006. W celu przyciągnięcia większej ilości polskich turystów, na rok 2006 utworzony zostanie specjalny pakiet wyjazdowy dla Polaków, obejmujący liczne redukcje bądź zniesienia opłat związanych z przebywaniem w Kenii i podróżach po tym kraju.
8. Projekt " W królestwie Simby" realizowany wspólnie z warszawskim ZOO. Celem tego przedsięwzięcia jest zapoznanie polskiej publiczności z przyrodą Kenii oraz ze sposobami dbania o jej ochronę.
9. Rozdawanie próbek kenijskich produktów (orzeszków, kawy, herbaty, etc.) szerokiej publiczności podczas organizowanych w trakcie kampanii imprez.
10. Przeprowadzenie badania polskiego rynku, pod względem zapotrzebowania na produkty eksportowane z Kenii (kawa, herbata, sektor ogrodniczy, etc.)
11. Przeprowadzenie badania możliwości inwestycyjnych w Kenii profilowanego do Polskich realiów rynkowych. Końcowym efektem takiego badania będzie wydanie polskojęzycznej wersji informatora " Możliwości inwestycyjne w Kenii" .
12. Publikowanie artykułów o Kenii w polskiej prasie (współpraca z polskimi i kenijskimi czasopismami, tłumaczenie najciekawszych artykułów, udostępnianie ich polskim mediom).
13. Wolną powierzchnię reklamową wykorzystywaną do reklamowania Kenii w Polsce, Polski w Kenii, oraz licznych przedsięwzięć organizowanych przez Forum. Powierzchnię tę planujemy uzyskać od współpracujących z nami gazet, magazynów lotniskowych, specjalistycznych mediów, etc.

Materiały do ściągnięcia:

Alliance of the Willing - detailed presentation

Image of Kenya - badanie przeprowadzone przez GfK Polonia

Ogłoszenie

« powrót